Füzér weblapja

A Füzéri Vár Rövid Története

Egyik legkorábbi várunk, építésének pontos ideje valószínüleg a XII. század második felére tehetõ.

A kommpolt nemzetségbeli Vak Andronicustól vásárolta meg II.Endre király.

Késöbb V. István építette tovább. 1430- ban Zsigmond király

Perényi Jánosnak és Miklósnak adta a várat. Ök építették többszintessé

és ellátták a kornak megfelelõ védõmûvekkel.

Belsõ termeit, különösen a kápolnát - részben ma is

látható - gótikus kõfaragványokkal díszítették.

Szapolyai János megkoronázása után

Perényi Péter koronaõr ide rejtette a koronát

1526 - 1527 - ben. A szabadságharc bukása

után Lipót császár kezére jutott, kinek csapatai

felrobbantották. Ettöl kezdve elvesztette

hadászati jelentõségét. A II. Rákóczi Ferenc

fejedelem álltal vezetett szabadságharc

bukása után a császárhû Károlyiakhoz került,

akik a füzérradványi uradalomhoz csatolták. A

várhegy jelenleg természetvédelmi terület és

nemcsak mint történelmi mûemlék jelentõs,

hanem földrajzi szempontból is, mint a kárpáti

domborzathoz, éghajlathoz és flórához tartozó

területként is kiemelkedõ jelentõségü.

 

 

 

 

| e-m@il | ©2004 Füzér