A HYPOCAUSTUM

A görög eredetű hypocaustum szó a meleg levegő áramoltatásával történő fűtést jelenti. Az ezen az elven működő berendezéseket a római birodalom hidegebb éghajlatú vidékein alkalmazták először. Az antik hypocaustum három fő részből állt: az épületen kívül elhelyezett befűtőkamrából 1 (praefurnium), a hozzá csatlakozó lebegő padlóval épített felfűtőtérből 2 (suspensura),és a falakban levő üreges kiszellőző rendszerből 3 (tubuláció).
A praefurnium földbe süllyesztett előtér volt, melynek oldalait kőfalakkal látták el. Innen a külső főfalban kialakított nyíláson át lehetett fűteni a padló alatti üregeket, csatornákat úgy, hogy közben a belső helyiségek tiszták és füstmentesek maradtak.
A lebegtetett padlót kisebb oszlopok (pilae) támasztották alá. Keresztmetszetük négyzet vagy kör volt, rendszerint kőből készítettték, vagy téglából falazták őket. Rendszerint lábazati résszel, törzzsel és szélesebb fejezettel készültek. Magasságuk lakószobák esetén 1,5 - 2 láb volt, de fürdőkben elérte a 3 - 4 lábat is. Az oszlopok tetejére és a csatorna falára támaszkodtak a padlót hordó szögletes kő vagy téglalapok, melyeknek tetejére vastag terazzo burkolatot, ritkábban mozaik padlót készítettek. A lakóházaknak csak néhány fontosabb helyiségét fűtötték. Ezekben a lebegtetett padló csak ritkán töltötte ki az egész helyiség alapterületét, az esetek többségében elég volt csak a padló egy részét fűteni. Ilyenkor keskenyebb vagy szélesebb csatornákban vezették a levegőt a padló alatt. Ismerünk teljes egészében csatornákból kialakított fűtőrendszert is, a középen vezetett szélesebb csatornából oldalirányban ágaztak ki keskenyebb ágak, őgyelve arra, hogy a leágazások ne egymással szemben legyenek. Készítettek törtvonalú vagy íves csatornákkal is lebegtetett padlót. Gyakran előfordult, hogy a helyiség tengelyében egy egyenes csatorna vezetett végig, amely a végén, gyakran a félköríves záródású apszisban "Y" alakban szétnyílt és nagyobb felületet fűtött. . A padló alatt áramlott meleg levegőt a falakban levő üregekben vezették fel. A tubuláció értelemszerűen csak ott készült, ahol a lebegtetett padló a falhoz csatlakozott. Az ilyen részeken összefüggő járatrendszert, vagy kisebb szakaszokra bontott csatornákat alakítottak ki. Ezeket üreges, hasáb alakú téglákból építették a kőfal elé. A hasábok keskenyebb oldalaira vágott ablak alakú nyílások az oldalirányú légáramlást segítették elő. A fali csatornák készülhettek lábakkal ellátott égetett agyaglapok felszegelésével is. A tabulációt az eresz magasságában szellőztették ki úgy, hogy a falon nyílásokat vezettek keresztül, és az égéstermék az eresz alatt jutott ki a szabadba.
A fürdőkben épített padlófűtés nagyobb igénybevételnek volt kitéve. A caldariumban lévő hypocaustumot két napig fűtötték megállás nélkül, mire a megfelelő hőmérséklet kialakult. Ilyenkor a padló olyan meleg volt, hogy a fürdőzőknek speciális cipőt kellett viselniük, hogy a lábuk meg ne égjen.
Kevésbé közismert, hogy a hypocaustumokat a középkori európában is ismerték. A kályhák szélesebb körű elterjedése előtt a XIII. és a XIV. században az antik előképektől sokban különböző hypocaustumokkal próbłlták meg a középkori kolostorok, iskolák, és királyi paloták hideg helyiségeit felfűteni. Ezeknek a causumoknak a központi része egy nagymértű kemence volt, melyet egy falazott előtérből hasábfákkal fűtöttek. Földszintes épületek esetén a kemencét a fűtendő helyiség alá süllyesztették, fűtéséhez lépcsőn keresztül lehetett lemenni, emeletes épületeknél az első emeleten levő termet a földszintről fűtötték. A falazott oldalú kemence alját tégléval rakták ki, boltozatát keskeny boltívek sorozata fedte úgy, hogy a boltívek között 5-7 cm. rést hagytak. A boltozatra öklömnyi, vagy nagyobb kavicsokból vastag, 1-2 köbméternyi töltést helyeztek. A kavics fölött volt a fűtendő helyiség padlója, melyet nagyobb kőlapokkal burkoltak le. A kőlapokat külön boltozatra vagy közvetlenül a kavicsra fektették, közepükön öklömnyi lyukat hagytak, melyek a kavicsfeltöltéssel voltak kapcsolatban, de a szobai oldaluk fémfedőkkel vagy kődugókkal lezárható volt. Fűtéskor az égéstermék és a láng keresztülhatolt a boltozat nyílásain és a kavicsfeltöltés résein, jelentősen felmelegítve azt. Ilyenkor a padló lyukait lezárták, hogy a füst ne kerülhessen a szobába. A fűtés befejezése után a lyukakat kinyitották, hogy a már tiszta meleg levegő a szobába áramolhasson. A kavicsréteg sokáig tárolta a meleget, és egyenletes fűtést biztosított a tűz elalvása után is. Fűtéskor nem csak a kemence feletti kavics, hanem a padló is felmelegedhetett, így a fűtést a meleg levegő és a kemence fölé eső padlórész is szolgáltathata. A kavicson átáramló égésterméket a kemence ajtaja felett egy nyíláson vezették vissza az előtér fölé boruló kémény kürtőjébe. Ismert volt olyan hypocaustum is, melynek a füstjét a kemenceszájjal szemközti oldalon vezették el egy falba épített csatorna segítségével. A fent bemutatott középkori hypocaustum a kiforrott típusok jellegzetes példányát testesíti meg. Ettől eltérő változatokat is építettek a középkor folyamán. Az egyik fajtának a kemencéjét nem téglából falazott boltívek együttese, hanem a fölé kerülő kövekből összeékelt és összeszorított hézagos boltozat fedte. Igy a kemence fölötti kő- illetve kavicsboltozat önmaga súlyát tartotta meg. Ilyen hypocaustumot ismerünk pl. a marburgi vár ásatásaiból is. A Margit-szigeti domonkos kolostor (itt nevelkedett és szolgált IV. Béla lánya Szent Margit) egyetlen fűthető helyiségében, a refektóriumban is hypocaustum szolgáltatta a meleget. A 1252 körül épült kemence fölött nem volt kavicsboltozat vagy feltöltés, a padlón lévő lyukak közvetlenül a kemence boltozatán vezettek keresztül. A XIII.- XIV. századi Magyarországon a hypocaustumok csak a királyi udvar palotáit vagy egyházi rendeltetésű épületek helyiségeit fűtötték. Egy épületben rendszerint csak egy, esetleg két hypocaustum volt, ezért sok példányuk nem maradhatott ránk. Hypocaustumok maradványait tárták fel a Margit-szigeti domonkos női kolostorban, valamint Esztergom és Dömös rendházaiban, valamint az egri püspöki palota alatti romokban és a pécsváradi várban. Hypocaustum fűtötte a budai, az esztergomi, és a visegrádi királyi vár fontosabb helyiségeit is. Történeti forrásokból tudjuk, hogy a hypocaustumok feletti termekben az ülőhelyeket a lyukak fölé helyezték el, hogy a meleg levegő közvetlenül az emberek lábait, ülepeit melegítse. A XIX. században a középkori marienburgi lovagvár hypocastumában próbafűtést végeztek hatásfokának kipróbálására. Ekkor azt tapasztalták, hogy a teljes felfűtést követő 10. napon is a padló lyukai még mindig kellően meleg levegőt bocsátottak a terembe. Azt is tudjuk azonban, hogy nem minden hypocaustum működött ilyen kielégítően. Pero Tafur spanyolországi utazó írja 1438-ban a boroszlói vár egyik terméről, hogy ott az asztal körül lyukas aljú székeken ültek, hogy a hypocaustum nyílásain beáramló meleg legalább az alsó felüket melegítse.

Sabján Tibor

Vissza