A cserépkályhás mesterség kialakulása, és a pápai kályhás iparosok.

Tisztelt Uraim, és Hölgyeim!

Mayer János vagyok, hogy úgymondjam, születésem óta cserépkályhás.
Még totyogós kis ovis apróság voltam, amikor anyám délben vitte apámnak az ebédet, és elvitt magával. Mire apám megette, nekem sikerült olyannyira összekennem magamat, hogy anyám nem mert végigvinni a városon, nehogy megszólják, így apám vitt haza kerékpáron.

Felkérést kaptam, hogy röviden foglaljam össze azt, amit a szakma történelméről, és a pápai megjelenéséről tudok. Megtiszteltetésnek vettem, és igyekeztem összeszedni azt a keveset, amit ilyen rövid idő alatt lehetett.

A korai cserépkályhákba a főúri épületekben, a kolostorokban a XI-XIII. században a hőleadás gyorsaságának és felületének növelésére pohár alakú kályhaszemeket építenek. A cserépkályhák az ábrázolások tanúsága szerint a XIII-XIV. századtól mind szélesebb körben váltak kedveltté a délnémet részeken, a cseh királyság és a középkori Magyarország területén, pl. a Mátyás Graduale (XV. sz. második fele) egyik miniatúráján is megjelenik az építészeti stílusokkal együtt változó csempekályha.

Vajdahunyadon talált kályhacsempe a XV. század második feléből.

A középkori Magyarországon már nemcsak főúri és főpapi kastélyokban, de vidéki kúriákban, paplakokban, majd a XVI. századtól polgári parasztházakban is egyre terjed a cserépkályha, s a nagy kályhakészítő központok mellett kisebb mezővárosi, falusi műhelyek is jelentőséget nyernek, s ez utóbbiak mesterei még fazekasáru készítésével is foglalkoztak.
Az iparosodás azt jelentette, hogy az addíg gazdagon díszitett, a kor divatjának megfelelő (gót, reneszánsz, barokk) formájú és mintájú kályha küllemében egyre szegényesebbé vált.

Ezek a kályhák még egyterűek voltak, a tűztérből a füst felszállt, és akadálytalanul a kéménybe jutott.
Nincs közöttük a pápai Nádor teremben álló barokk kandalló képe, mert feltételezem, hogy azt már mindenki látta.Annál is inkább, mert 75-ben friss iparigazolvánnyal, de még hathatós apai segédlettel én állítottam fel.
A terjedő cserépkályhák azonban a századfordulón csak egy, a III.Gusztáv svéd király nevéhez kötődő újítás nyomán válnak a fémből készült kályhák közkedvelt vetélytársaivá. A XVIII. század második felében a svéd királyt a tüzelőanyag hiánya arra ösztönzi, hogy megbízza Wrede tábornokot és Cronstedt építészt egy nagyobb hatásfokú, takarékosabb tüzelőberendezés kialakításával. Az ilyen rendszerrel készített, -már gyárilag kialakított füstjáratú kályhákat- svéd rendszerű kályhák-nak nevezték.


Az első egy egyházi tulajdonú épületben, a második a kevésbé díszes, egy parasztházban állt.
A cserépkályhák készítése a XIX. század végén, a XX. század elején már ipari módon történik, de a gyártók között a családi műhelytől a nagyüzemig a legkülönbözőbb formák is megtalálhatók.
Az korai csempeminták vagy a vallási témát, (tehetősebb réteg), vagy az állati ábrázolást, (vadászat:őzek, béke: galambok), vagy a virágmintát (tulipán) dolgozták fel.

Érdekességképpen bemutatok két, a salzburgi aukciós házban felállított századeleji kályhát:
Az első mintájában az 1667-es szám szerepel, de a kályha ennél jóval fiatalabb, a másik pedig egy vallási témájú, felül a 12 apostol szobra, lent pedig a csempéken a stáció képei, és a bibliából vett jelenetek láthatóak.
De volt már ekkor magyarországon is komoly csempegyártás, íme a bizonyíték:
Magyar címer 1872!
Itt a csempe és a diszítése még nem együtt készült, a diszítést a csempére utólagosan ragasztották fel, és ez után égették zománcozták.

Itt Pápán családi műhelyben (gyárban ) készítettek csak kályhákat, nem alakult ki nagy műhely, mert a csempekészítéshez szükséges jó, egyenletes minőségű agyag a környéken nem található. Hiába volt agyag a környéken majd minden faluban, csempegyártásra nem voltak alkalmasak.
A pápai kályhagyárba is Poltárról, (losonci járás) hozatták az agyagot.
Városunk csempegyátó üzemét Pfiff János alapította 1842.-ben.
Tőle vette meg a Kreizer család 1872.-ben, fejlesztette, modernizálta, működtette 1949.-ig, az ifjabb Kreizer József haláláig. (Ha jól tudom, 1907.-től vezette ő a műhelyt.) Eleinte még fa formában készültek a csempék, később vette át az egyeduralmat a gipsz, de a műhely fennálása alatt végig külön készült a csempe lapja, és a borda, amit még a formában levő lapra agyagpéppel ragasztottak fel. Hoztam pár csempét a műhely kinálatából, és pár gipszmintát is.Nem ezek a legszebbek, de igyekeztem olyan mintát hozni, aminek megvan a negatív formája is.

A műhely fennállásának ideje alatt több újításuk, és találmányuk is volt, egyik a forró, vagy hideg levegővel átszellőztetett sütő, a szabadalmaztatott gyorsfűtő öntvénybetét, a Fluxura, stb...
Két betét tartozott egy kályhához, alul beszívta a hideg levegőt, az az öntvény belsejében felforrósodott, és felül kiáramlott a fűtendő helyiségbe.Már akkor forró levegőt adott, amikor a kályha még hideg volt!

A századforduló táján három önálló kályhásról tudok, Bodó Ignác, Nagy János, és Remer Ferenc, valamint még a kályhagyáros Kreizer József, és a fia.
1930.-ra a kályhagyárában már öt kályhás gyártotta és építette fel a kályhákat: Keskeny István, Németh József, (aki később önálló lett, de az általa készített csempéket is a Kreizer-műhelyben égették ki,) Szalai bácsi, és Nádi bácsi a tót, becsületes nevén Nádelnyicsek, de mindenki csak Nádi bácsinak hívta, és Mayer János.

Nagyon szezonális munka volt ez akkoriban, télen a műhelyben dolgoztak, ekkor készült a csempék nagy része, nyáron és ősszel építették fel a megvásárolt kályhákat.
1907 1936
A jobb oldali képen balról a Kovács gyerek, a mindenes, mellette Keskeny István, Mayer János, és Németh József.
Érdekességképpen megemlítem, hogy a kályhások a műhelyen belül rangsorolva voltak, és nem csak a jobb / kényesebb munkákat kapta az első kályhás, hanem még a fizetésüket is csak a besorolás sorrendjében vehették fel.

Nem említettem még, hogy Pápát és vonzáskörzetét akkor két üzem látta el kályhával, a pápai Kreizer mellett még a városlődi Boscowitz Sámuel is, akit pipagyárosként ismertek sokan, de a pipakereslet csökkenésével rövid időre áttért a kályhacsempék gyártására is.
A 30-as 40-es évekből ebből a műhelyből négy nevet sikerült előbányásznom: Geschlecht bácsi, Kassa Ferenc, (három fia közül egy sem lett kályhás) Rába József, Rédi Sebestyén.
A II. világháború előtti zsidóüldözések miatt azonban Boscowitz bezárta a gyárat, és elköltözött. (Boscowitzot mint még pipagyárost tüntették ki 1896-ban, az országos kiállításon elért eredményéért , de az 1906-os iparos névjegyzékben nem szerepel, pedig 1929- ben még működött a műhelye a Széchenyi utcában.)
Nem szerepel viszont a kitüntetettek között a Kreizer-műhely, pedig az országos kiállításon kályhájuk -mely most a veszprémi Vörös kápolna sekrestyéjében áll, -aranyérmet nyert. 1968-ban került oda, a veszprémi szakmai tanárom Soós Vilmos, és mesterem id.Mayer János bábáskodtak a felállításánál.

49-ben meghalt az ifjabbik Kreizer is, és ez a kályhagyár is bezárta kapuit.
Lezárult egy korszak, a kályhacsempe készítése megszűnt Pápán.
A II. világháború után a két megszűnt műhely kályhásai vitték tovább a szakmát, ám az 50-es évek vége felé újra csak három önálló cserépkályhás működött Pápán: Rédi Sebestyén, a -diszidált, majd visszatért- Rába József, és a Kreizer-műhely neveltje Mayer János. (Élt még Kassa bácsi, és a Németh bácsi is, de ekkor már nem dolgoztak.)
Talán a kis létszám volt az oka, hogy őket nem kötelezték a kályhásszövetkezet megalakítására.

Egy anekdóta a Rédi Sebestyén és cégtáblája történetéről.... Amikor a Rédi bácsi kiváltotta az ipart, nem dúskált az anyagiakban, és úgy döntöttt, hogy a cégtábláját majd ő fogja megfesteni. Írni Ő is tud, minek ide címfestő! Igaz, ecsettel nehezebb, de majd csak sikerül. Azt akarta felfesteni a cégtáblára két sorban, hogy Rédi Sebestyén kályhás mester.
Igen ám, de a tábla méretét, és a betűnagyságot nem egyeztette előtte össze, és így a táblára csak annyi fért ki két sorba: Rédi Se, kályhás me.

A Rédi bácsi nem nevelt tanulót, a Rába bácsi csak a fiának adta át a tudását, (de ő nem lett iparos) a Mayer kályhás a fián kívül még két tanulót nevelt: a már elhalálozott Vass Lászlót, és a Kiosz egyik jelenlegi vezetőségi tagját Böröczki Lajost.
Itt kell még megemlíteni az 50-es évek végén, 60-as évek elején a textilgyári munkája mellett az id. Mayer János mellett napszámoskodó László Bélát, aki az igazolt gyakorlati idő letelte után szakmunkás vizsgát tett, és nyugdíjazásáig az Ép.Ip.Szövetkezet kályhása volt.
(A szövetkezet is nevelt tanulókat, de önálló iparos egyikőjükből sem lett. A pápai Bali Tóni, aki önkezével vetett véget életének, és a lovászpatonai Gróf János)

Jelenleg Pápán most is három kályhás iparos van, (a szakmát űzik többen is,) a már említett Böröczki Lajos, ifjabbik Tóth Zoltán, és jómagam.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Pápa 2005. december 10.