?  WHAT S NEW  ?

 

= BLACK HOLE =

2011

 

-BLACK HOLE - 2011 ANTHRAKOTIPIA 20 X 25 CM

 = BOOKS =

2011

 

- KINEMATIKA - 2011 ANTRAKOTIPIA 20 X 25 CM

 

 

    - ARCHITECT 2 - 2011 ANTRAKOTIPIA 25 X20 CM       - ARCHITECT 1 - 2011 ANTRAKOTIPIA 20 X25 CM       - ARCHITECT 3 - 2011 ANTRAKOTIPIA 25 X20 CM

 

 

- GEOMETRY BOOK NEGATIV - 2011 ANTRAKOTIPIA 20 X 25 CM      - GEOMETRY BOOK POSITIV - 2011 ANTRAKOTIPIA 20 X 25 CM

 

 


 

 

=  SEA MACROS  =

 

2011

 

 

SEA MACROS -1 2011 ANTHRAKOTIPIA 15 X 22 CM          SEA MACROS -2 2011 ANTHRAKOTIPIA 21 X 15 CM          SEA MACROS -3 2011 ANTHRAKOTIPIA 17 X 15 CM          SEA MACROS -4 2011 ANTHRAKOTIPIA 22 X 16 CM          SEA MACROS -5 2011 ANTHRAKOTIPIA 17 X 22 CM

 

 

SEA MACROS -6 2011 ANTHRAKOTIPIA 15 X 21 CM          SEA MACROS -7 2011 ANTHRAKOTIPIA 18 X 15 CM          SEA MACROS -8 2011 ANTHRAKOTIPIA 22 X 16 CM          SEA MACROS -9 2011 ANTHRAKOTIPIA 22 X 16 CM

 

 


 

= SLEEPING BEAUTIES =

2010

Sleeping Beauties 4      Sleeping Beauties 3      Sleeping Beauties 5

Sleeping Beauties 7      Sleeping Beauties 8      Sleeping Beauties 6

Sleeping Beauties 11      Sleeping Beauties 10      Sleeping Beauties 12

Sleeping Beauties Kami 5      Sleeping Beauties 9      Sleeping Beauties Kami 0

Sleeping Beauties Kami 3      Sleeping Beauties Kami 1


previous