idősek napközije
 
házi segítségnyújtás - gondozás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
házkörüli munkák elvégzése
munkaerő-piaci pont
 
nyári élménytábor          
 

támogató szolgálat
 
közösségi ellátás                


Támogató szolgálat

1. Szociális gondozási feladatok:

- Étkeztetés - Mosogatás - Ágynemû csere
- Ebédhordás - Mosás, vasalás - Gyógyszer felíratás, kiváltás
- Fõzés - Takarítás  

2. Személyi segítés

- Bevásárlás, ügyintézés
- Intézménybe (oktatási, egészségügyi, fejlesztõ) kísérés, intézményen belüli segítségnyújtás
- Sétáltatás, levegõztetés
- Kultúrális, sport, szabadidõs tevékenységekben való részvétel segítése

3. Gondozási, ápolási feladatok

- Sebellátás - Mosdatás, fürdetés
- Gyógyszerezés - Tisztázás, öltöztetés
- Fürdetés - Mozgatás, emelés, tornáztatás
- Kéz és lábápolás  

4. Szállító szolgálat

- Szállítás a közszolgáltatást nyújtó intézménybe: Polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, munkaügyi központba, bíróságra hatóságokhoz stb.
- Szállítás az egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz: háziorvoshoz, munka-képességcsökkenést véleményezõ és felülvizsgáló bizottságokhoz, kórházba, gyógytornára fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézménybe, családsegítõ és gyermekjóléti szolgálathoz stb.
- Szállítás kultúrális és egyéb szolgáltatókhoz, oktatási intézményekbe, múzeumba, könyvtárba, kultúrális, sport és szabadidõs rendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez, fodrászhoz, postára, bankba, bevásárlóközpontba, szakboltokba, igény szerinti, pl. rokon, barát, látogatás, templom stb.

5. Információnyújtás

- Fogyatékos személyeket megilletõ jogokról
- Támogatási lehetõségekrõl
- Szociális és családtámogatási lehetõségekrõl
- Képzésekrõl, oktatási intézményekrõl
- Személyes gondoskodást nyújtó alapellátó és szakosított intézményekrõl
- Érdekvédelmi szervezetekrõl

6. Tanácsadás

- Életvezetéssel kapcsolatos fogyatékos ember és a róla gondoskodó szülõk, hozzátartozók életvitelét akadályozó körülményeket feltáró és problémamegoldó segítségnyújtás
- Önállátásra felkészítés
- Szabadidõ tartalmas eltöltése
- Társadalmi kapcsolatok erõsítése

7. Ügyintézés

- segítõ közremûködés a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben.

 Kezdőlap |  Impresszum  |  Oldaltérkép

Caritas Központ Somberek :: ®2006 :: Tel:(69) 538 034 :: Fax:(69) 538 035 :: E-mail: