bemutatkozás

Motivum Motivum
Óvodavezető : Nagyné Szabó Etelka
Óvodavezető helyettes : Juhászné Almási Zsuzsanna
Óvodatitkár : Petruska Emese
Gyermekvédelmi Felelős : Lőrincz Ágota

Óvonők:

Baranyi Lászlóné
Juhászné Almási Zsuzsanna
Lőrincz Ágota
Radványi Zsuzsanna
Szabó Jolán
Szépné Vinczencz Katalin
Szlobodáné Homoki Ildikó
Zolcsák Melinda

Dajkák:

Antalné Módra Eszter
Králik Tiborné
Mile Gyuláné
Nagy Jánosné
Szabó Jánosné
Szarvas Beáta
Szász Irma

Gondnok: Králik István

Az intézmény bemutatása

Négycsoportos óvodánk egy rendezett lakótelep közepén, Budapest XVII. kerületének szívében található. Az épületet 1987-ben adták át 100 kisgyermek részére. Egyszintes, mely az akadálymentes környezet kialakítását nagymértékben megkönnyíti. Jó infrastruktúrával rendelkezik, tömegközlekedési eszközzel, személyautóval is könnyen megközelíthető. Környéke csendes, parkosított, zöld övezet. Tágas, füves udvarunk, biztonságos játékaink, virágos és veteményeskertünk, halastavunk, homokozónk, változatos lehetőségre és megfigyelésre ad lehetőséget. A csoportszobáink természetes alapanyagú bútorai, eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét, fejlesztik ízlésvilágukat. Minden csoportunkhoz külön mosdó, öltözőrész, specialitásként ,,tornaszoba'' tartozik. Az aulából leválasztott tornaterem a testneveléseknek, mozgásos tevékenységeknek, valamint az óvoda programjainak, a testi fogyatékos gyermekek habitációs és rehabilitációs terápiáknak ad helyet. Az óvoda családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 18 főből álló lelkes, magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik. Óvónőink fele szakvizsgával rendelkezik, de élen járunk továbbképzésekben, innovációkban. Dajkáink szakképzettek, elengedhetetlen nevelőpartnereink, szinte egész nap a gyermekcsoportban segítik az óvónők munkáját. Nevelési elveinkben, az óvoda berendezésében, képében egység-és egyedi vonások együttesen érvényesülnek. A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a különbözőségeket. Az óvónő feladatát a gyermeki szükségletek, a fejlődésük törvényszerűségei szabják meg. Óvodánk nevelőtestülete a múlt tiszteletéből táplálkozva igyekszik megfelelni a jövő elvárásainak. Ezért külsőségeinkben, nevelési-és tevékenységrendszerünkben beépül a népi, nemzeti kultúra megismertetése, a hagyományok ápolása, a környezettel, embertársaink iránti pozitív viszonyulás kialakítása, az inkluzív nevelés. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén későbbi életvitele céljából hasznosak.

Mindemellett törekszünk az ismeretek, eszközök folyamatos korszerűsítésére, az információáramlás sokszínűségének biztosítása. Nevelésünkben a játékot tekintjük legfontosabb eszközünknek.

Pedagógiai programunk kiemelt feladatai:

- a tevékenységközpontú szemlélet és fejlesztés megvalósítása,
- személyre szabott fejlesztés,
- az erkölcsi értékek átadása, a gyermeki személyiség pozitív formálása,
- a változatos mozgás- és informatikai nevelés lehetőségeinek biztosítása.

Óvodánk specialitása az informatikai nevelés, mely több, mint tíz éves kutatásra tekint vissza.

Az óvoda nevelési tevékenységének sajátosságai:

A táplálékallergiás gyermekek, valamint a mozgásszervi fogyatékos gyermekek integrált nevelése.

A gyermekek egyéni érésének, fejlettségének figyelembevételének érdekében folyamatos napirenddel dolgozunk. Vegyes, illetve részben osztott csoportszervezésünk tudatos, egyrészt igazodunk a szülők igényeihez, másrészt a differenciált, egyéni bánásmódot valósítjuk meg.

Elismerjük a család elsődleges nevelői szerepét, értékeink közvetítése mellett a közös együttműködésre törekszünk. A szülők szervezete nevelőmunkánk aktív résztvevője, segítője.

Dolgozóink elkötelezettek a minőségi munka iránt, folyamatainkat a Minőségirányítási programban szabályozzuk. 2004-ben a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program keretében kidolgoztuk a Partnerközpontú működés intézményi modelljét

Büszkék vagyunk zászlónkra, indulónkra, saját szerkesztésű újságunkra, mely mind a közösséghez tartozást szimbolizálják.

Minőségirányítási programunkban így fogalmaztuk meg küldetésünket ,,a gyermekek egyéni képességeit felfedezve, és megismerve, az eltérő fejlődés ütemét figyelembe véve, meleg elfogadó légkörben, változatos tevékenységek biztosításával, korszerű szemlélettel, a szülőkkel együttműködve, a személyiségük kibontakoztatása, fejlesztése''.

Rákosmenti Csicsergő Óvoda 1173 Budapest, Kaszáló u. 48. Tel/Fax: 256-5546 Email: ovoda@csicsergo17.hu